Moerwijk

Over Moerwijk
Heeswijkplein 10 is buurthuis het oostelijke deel van de Haagse wijk Moerwijk, onderdeel van het stadsdeel Escamp.

De wijk grenst aan de wijken Wateringse Veld, Morgenstond, Zuiderpark, Groente- en Fruitmarkt en Laakkwartier en Spoorwijk.

De wijk is gebouwd kort voor en na de oorlog. De voorstudie voor de wijk Moerwijk werd in het begin verzorgd door de Hendrik Petrus Berlage en tot een stedenbouwkundig ontwerp uitgewerkt door Willem Dudok.

Opzet, renovatie, sloop en nieuwbouwplannen
Moerwijk is grotendeels opgezet volgens een plan van de architect en stedenbouwkundige Dudok in 1949 met als gegeven dat ‘Moerwijk 1’, de buurt die reeds voor 1940 ontstond, aangesloten moest worden op de te ontwerpen hoofdwegenstructuur van Den Haag. Rond het grote centrale Erasmusplein zijn vier buurten ontworpen (Moerwijk 2, 3, 4 en 5) met ieder een bepaald voorzieningenniveau zoals een kerk, een winkelcentrum, plantsoenen en een school. De twee grootste winkelcentra van de wijk werden rond het Heeswijkplein en in de Betje Wolfstraat gebouwd. Typerend voor de wederopbouw had iedere buurt nog een aantal kleinere winkelcentra van 5 tot 10 winkels. In Moerwijk waren deze op het Westhovenplein/Raaphorstlaan, Jan Luykenlaan (bij Moerweg) en er waren nog enkele winkels op de Loevesteinlaan bij de Cannenburglaan. Deze zijn echter op initiatief van de gemeente gesaneerd om te pogen de grote centra te versterken. De karakteristieke hoekwinkels in Moerwijk 1 zijn in de jaren 1990 bijna allemaal tot woning verbouwd.

Op de punt van de Reviusstraat, Troelstrakade en de Erasmusweg is jarenlang een klooster gevestigd geweest dat in de jaren 1980 werd gesloopt. Hiervoor in de plaats kwam een gebogen woongebouw terug. De diverse woningbouwverenigingen maakten tussen 1995 en 2005 vele plannen Moerwijk bijna geheel te slopen en van nieuwe bebouwing te voorzien. De nieuwe bebouwing zou een mix van (duurdere) koop- en sociale huurwoningen moeten zijn zodat wat bewonerspopulatie betreft er meer diversiteit in de wijk zou worden bereikt. Deze ambities ketsten vaak af op een tekort aan middelen en malaise op de bouwmarkt.

Ambitieus waren de plannen van de gemeente Den Haag om rond het station Moerwijk een geheel nieuwe woon- en kantorenwijk te realiseren die voor een groot gedeelte op de voormalige binnenhaventerreinen in Laakhaven West moesten worden gerealiseerd. Dit ‘Masterplan Knooppunt Moerwijk’, onderdeel van de Structuurvisie Den Haag 2020, ligt qua ontwikkelingen al enige jaren stil.

Trivia
Moerwijk werd vereeuwigd in het lied O, o, Den Haag (1982) van ‘Harry Klorkestein‘, een anagram van de in die jaren populaire Nederlandstalige band Klein Orkest in combinatie met de voornaam van de schrijver en zanger van het nummer, Harrie Jekkers. dat begint met: “Ik zou best nog wel een keertje net als vroeger in Moerwijk willen wonen”. Een aandenken aan het leven in het Den Haag van eind jaren zestig, begin jaren zeventig. Deze zin prijkt sinds kort ook op de gevel van een appartementencomplex bij Heeswijkplein 10 (HWP10) om de hoek

Over Heeswijkplein 10 (HWP10)
Op Heeswijkplein nummer 10 (HWP10) is de Moerwijk Coöperatie samen met omwonenden een nieuwe (t)huiskamer in en vooral ván Moerwijk Oost aan het realiseren. De ontwikkeling ervan gaat iets anders dan anders. Niet een conceptontwikkelaar of de gemeente maar wij als Moerwijk bepaalt zelf wat er daar gaat gebeuren.

Denk mee en vooral DOE MEE!